Utveckling i samarbete

Vad kan jag bistå med?

  • Erfarenhet av produktutveckling och Innovationsprocessens olika faser från idé till färdig produkt.
  • Hjälp att bedöma en idés möjligheter.
  • Konstruktion av ritningar.
  • Framtagning av olika lösningar på ett problem.
  • Hjälp att söka mönsterskydd.
  • Göra underlag till patentansökningar.
  • Hjälp att ta fram prototyper.


Specialitet:
Finmekanik.
Handikapphjälpmedel
Urkopplingsbara Frinav

Karta

Hur arbetar vi och stöttar varandra?

Vi jobbar nära tillsammans. Vi har ett nära samarbete med Svängstas exp. verkstad. Samarbete med Innovation Blekinge.