Rullstol med "Powerstop" | Back Relax | Spisring | Spöhållare för båt | Spöhållare för stol | Spolhållare
       

Rullstol
med
Powerstop


Rullstolen med världens bästa framkomlighet?

Känd från Draknästet
TV2 2010.

NYHET!

RULLSTOL med "POWERSTOP"

Ett i och urkopplingsbart frinav med tre läge som underlättar körning uppför backar ramper och trottoarkanter. Frinavet skonar även armar och axlar.
Funktionerna.

KÖRA BAKÅT:
Tryck ner spaken och för den till stopp i detta läge. Läget används tex när du vill köra uppför en trottoarkant med de stora hjulen först, så fort hjulet vill rulla tillbaka stoppar det. Läget har minnesfunktion du kan ställa om spaken till nästa läge, först när du vrider hjulen bakåt kopplas nytt läge in!
FRIKOPPLAT:
I detta läge fungerar rullstolen som en vanlig rullstol dvs. rullar lika lätt framåt som bakåt.
KÖRA FRAMÅT:
Spaken ställs i detta läge vid körning uppför backe eller ramp. Du kan lugnt stanna när du vill och vila rullstolen rullar inte bakåt. Du kan lugnt ta omtag. Detta läge har minnesfunktion du kan ställa om spaken bakåt det nya läget kopplas in då hjulen vrids framåt!
PARKERINGSLÄGE:
Där använder du den vanliga parkeringsbromsen. Eller vid lutning ligger du kvar i Framåt eller Bakåt läge!
LÅSENHET:
Innanför varje hjul finns en låsenhet. Enheten visad utan kåpa. Hjulet monteras som vanligt, hjulets kuggar griper med automatik in i medbringaren.

Hjälpmedelsinstitutet har gjort omfattande tester av produkten och godkänt den enligt ISO 7176-3 och ISO 7176-8 för en brukarevikt av 100 kg.


SVÄNGSTA INNOVATION

Skolvägen 4
376 35 Svängsta
Telefon/Fax
0454-323067
Bankgiro: 5570-1924
info@svangstainnovation.se
Organisationsnummer
490820-3591